Vi hjælper dig fra skaden sker,
til den er afsluttet,
hvad enten der er tale om
en mindre brand eller totalskade


 

 

1 Skaden er sket

Har du en skade, er det vigtigt at du anmelder den til dit forsikrings selskab hurtigst muligt.

2 Brug for hjælp

DFR har mulighed for at hjælpe dig, hvis du har problemer i forhold til dit forsikrings selskab.

3 Kontakt os

Tlf : 31 13 89 95
Email : info@dfr.dk

 

4. Følg os

      

Dansk Forsikringsrådgivning

Hos os i Dansk Forsikrings Rådgivning beskæftiger vi os med alle typer forsikringsskader, hvor vi rådgiver Jer som forsikringstagere  med vurdering af skaderne samt den tilbudte forsikringssum. 
Dansk Forsikrings Rådgivning hjælper også forsikringsselskaberne, når de har behov for hjælp.

Baggrunden for den hjælp vi kan tilbyde er, at vi alle er uddannede inden for forsikring, og derfor har vi kendskab til det juridiske inden for forsikringssager.

Kasper Nygaard Petersen

Speciale: bygningsskader
Kasper er uddannet tømrer, bygge-teknikker og eksamineret skadeskonsulent på forsikringsakademiet.