Få hjælp i Åben Rådgivning


Åben Rådgivning


Åben Rådgivning er et gratis rådgivningstilbud til alle borgere, der oplever et behov for rådgivning.

Problemer i hverdagen kan hurtigt blive uoverskuelige, hvis der ikke bliver reageret på dem i tide. I Åben Rådgivning hjælper vi med at få overblik, på en måde hvor du får løst dit problem, men også får redskaberne til selv at løse dem, hvis de skulle opstå igen en anden gang.

Åben Rådgivning er ét af to tilbud, som Den Frie Rådgivning tilbyder til alle borgere i Odense og omegn. Vi ligger i Vollsmose og deler lokaler med Fritidsbutikken, som er en afdeling i ungdomsskolen, UngOdense. Foruden vores hovedrådgivning i Vollsmose, har vi også en satellitrådgivning i Borgerservice i Borgernes Hus.


Vi kan blandt andet hjælpe dig med:


  • At forstå vanskelige breve fra eksempelvis sagsbehandlere, myndigheder mv.
  • At udfylde skemaer til for eksempel kommunen og Udlændingestyrelsen
  • At ringe eller skrive til myndigheder, fimaer eller andre private instanser
  • MITID / NEM ID, Digital Post og netbank


Den Frie Rådgivning søger konstant samarbejde med offentlige instanser og myndigheder for at imødekomme behovene hos denne unikke brugergruppe, hvor aldersgruppen spænder fra 18 til 99 år med en ligelig fordeling mellem kønnene.


Vi rådgiver på flere forskellige sprog for at imødekomme vores målgruppes behov, så vidt muligt.


Er du mellem 15 og 17 år?


Vi hjælper dig, så længe du har dine forældre eller en værge med, fx med:


  • At få styr på økonomien i dit fritidsjob
  • Ansøgning / forlængelse af fremmed-/konventionspas
  • Forlængelse af midlertidig opholdstilladelse
  • Ansøgning om permanent opholdstilladelse med lempeligere krav
  • Andet, hvor du har adgang gennem e-Boks


Hjælp til selvhjælp

Vi arbejder ud fra et princip om hjælp til selvhjælp. Derfor gør vi os umage for at inddrage dig i processen og løsningen omkring de problemstillinger, du henvender dig med.


Hvem møder du i rådgivningen

Alle vores rådgivere er frivillige med mange forskellige baggrunde, hvoraf nogle taler flere sprog end dansk. Derfor vil du både møde mennesker i alle aldre, men du vil også høre, at der bliver talt mange forskellige sprog. Pt kan vi tilbyde rådgivning på op til 18 sprog. Hvis du ønsker rådgivning på et bestemt sprog bedes du sige det, når du ringer og bestiller tid hos os.

Avisartikler 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes