Hvad er Privatøkonomisk OPrydning, PROP?Hvad kan vi?


I PROP arbejder vi dels med håndholdt økonomisk rådgivning for mennesker, som har mistet overblikket over deres økonomi og gældsat sig, dels med en forebyggende indsats, hvor vi gennem oplysning og direkte rådgivning hjælper mennesker med dårlig økonomi, så de ikke ender i en ond gældsspiral. PROP er medlem af Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning, og vi følger derfor deres 4 typologier i vores rådgivning.Det vil med andre ord sige, at vi tilbyder følgende fire typer rådgivning:


1. Forebyggende oplysning og undervisning
a. Fx holder vi forebyggende oplæg hos Uddannelsesbasen hver 3. uge
2. Enkeltstående vejledning
3. Økonomirådgivning
4. Gældsrådgivning


Målgruppe


DFR henvender sig til udsatte mennesker, der er uden netværk, den fornødne viden, ressourcer eller sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere.


I PROP er målgruppen socialt udsatte mennesker, som ofte har en kombination af lav indkomst, høj gæld og lavt rådighedsbeløb. Målgruppen er derudover karakteriseret ved at have lille eller ingen finansiel forståelse. Det er således alt fra den ældre pensionist, som aldrig har fået sparet op til sine seniorår, til den enlige afghanske mor på overførselsindkomst, til den nyligt separerede, som ikke tidligere har skulle tage sig af husstandens økonomi. Vi befinder os i et af Danmarks mest udsatte områder, Vollsmose, hvor en stor del af de mennesker, som vi rådgiver, føler sig udfordret på sprog, samfundsforståelse og hverdagsrelaterede opgaver, som kan virke uoverskuelige pga. de manglende kompetencer. Derfor har vi med en unik brugergruppe at gøre med, som kræver flerartede samarbejdspartnere i det kommunale, regionale regi og samtlige styrelser, som vi konstant bestræber os på at etablere.


Den Frie Rådgivning søger konstant samarbejde med offentlige instanser og myndigheder for at imødekomme behovene hos denne unikke brugergruppe, hvor aldersgruppen spænder fra 18 til 99 år med en ligelig fordeling mellem kønnene.


Vi rådgiver på flere forskellige sprog for at imødekomme vores målgruppes behov, så vidt muligt.


Er du mellem 15 og 17 år?


Vi hjælper dig, så længe du har dine forældre eller en værge med, fx med:


  • At få styr på økonomien i dit fritidsjob
  • Ansøgning / forlængelse af fremmed-/konventionspas
  • Forlængelse af midlertidig opholdstilladelse
  • Ansøgning om permanent opholdstilladelse med lempeligere krav
  • Andet, hvor du har adgang gennem e-Boks


Vidensfunktionen


Som medlem af Vidensfunktionen arbejder vi med arbejde er en fælles kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivning. Modellen er med til at skabe gennemsigtighed om de vigtigste standarder i vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning og hjælpe med at gøre rådgivningen endnu bedre. 

Vidensfunktionen understøtter samarbejde og sparring mellem vores medlemsorganisationer. De ønsker samtidigt at udvikle økonomi- og gældsrådgivningsområdet i bredere forstand. Derfor stiller de viden og værktøjer til rådighed for både deres medlemmer og et bredere netværk af rådgivninger. De samler også aktører på området gennem forskellige aktiviteter for at forebygge og afhjælpe økonomi- og gældsproblemer i Danmark. 

Priserne stiger - eksperter giver råd til hverdagen

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes